Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 19-04-2019:  

Formand: Karsten Møller, KT 7, formand@ellinge-lyng.dk , kjmoeller@mail.tele.dk, 20 20 37 71

Næstformand:

Kasserer: Carlo Bentsen, (K31), kasserer@ellinge-lyng.dk

Sekretær : Ole Schaarup, (K58), sekretaer@ellinge-lyng.dk , 21 22 91 40

Bestyrelsesmedl.: Jeanette Gronemann, petergronemann@yahoo.dk , 23 311845

Bestyrelsesmedl.: Tanja Ritzau (LP03)

Suppleant: Torben Søgaard Jensen (K01)

Revisor: Børge Christensen (K45)