Tak for en god generalforsamling d. 2/4 2023. Se referat under Nyt fra foreningen.
Vores veje blev repareret kort efter generalforsamlingen og der er lagt støvbinder på.
Grenafhentning har fundet sted. Næste år sker det lige efter d. 1. maj.

Kloakeringen af vores grunde

Kloakeringen er nu i gang: Odsherred Forsyning er begyndt at grave på Lars Petersvej, og man skal forvente, at der vil være lukket for kørsel forskellige steder og på foreskellige tidspunkter.

Man kan finde generelle oplysninger om kloakeringen på Odsherred Forsynings hjemmeside - se her.

Man kan finde præcise oplysninger om, hvad der sker på ens egen vej, ved at klikke her.


Kloakeringsgruppen, som blev nedsat på generalforsamlingen i foråret, er i gang med at indhente tilbud fra en håndfuld entreprenører. De indkomne tilbud vil blive udsendt til alle medlemmer i løbet af september måned. Husk, at det ikke er tilladt, at grundejerforeningen indgår en samlet aftale om den del af kloakeringen, der skal foregå på egen grund, men at det er muligt (og en god ide), hvis en håndfuld naboer går sammen om at indgå en aftale med en entreprenør. Det vil sikkert være muligt at få rabat på denne måde.