Tak for en god generalforsamling d. 2/4 2023. Se referat under Nyt fra foreningen.
Vores veje blev repareret kort efetr generalforsamlingen og der er lagt støvbinder på.
Grenafhentning har fundet sted. Næste år sker det lige efter d. 1. maj.