Bestyrelsen:

Formand: Finn Dyrhagen (K43) - 20 36 55 06 
     Bogholder Alle 31 A, 2.tv., 2720 Vanløse

Kasserer: Carlo Bendtsen (K31) - 21 20 06 00  

Næstformand: Torben Søgaard (K1)

Sekretær: Tanja Ritzau (LP3)

Bestyrelsesmedlem: Bettina Rudbæk (K56)

Suppleant: Johnny Juul Jensen (K47)

Revisor: Børge Christensen, (K45)

Revisorsuppleant: Lasse Johansson (LP3)

Kontakt os: